Om

  •  Vi är sedan länge specialicerade inom glasinredning och konstruktion.
  •  Vi löser ofta det som andra glasmästerier inte kan utföra.
  •  Vi håller till i Saltsjö-Boo men verkar i hela Stockholmområdet.